... 
طرح میثاق با صلوات (بروزرسانی ۲۳ خرداد)

طرح میثاق با صلوات (بروزرسانی ۲۳ خرداد)

  • به نام خدای گل نرگس 

فقط یک بار اگر پاسخ دهی عرض سلامم را، تمام عمر شیرین می کند این عهد کامم را

السلام علیک یا سیدی و مولای یا صاحب العصر و زمان 

تعداد صلواتامون تاکنون: ۲۲۷۱۳ صلوات

۴۵ تراوشک موافقین ۲۳
تراوشه آقای میم | صفحه کامل تراوشه
:)

:)

سلام

شنیدم وقتی میام بیان تپش قلب میگیرین 

۱۱ تراوشک موافقین ۶
تراوشه آقای میم | صفحه کامل تراوشه
تولدم :)

تولدم :)

۱۸ تراوشک موافقین ۱۲
تراوشه آقای میم | صفحه کامل تراوشه